Busser til og fra Øster Højst

Alle skoleelever i 0.-10. klasse i Tønder Kommune kan køre gratis med bus og tog inden for kommunens grænser. 

Kortet til gratis bus- og togkørsel kan benyttes både til transport til og fra skole og til fritidsaktiviteter, besøg hos kammerater eller andre formål uden for skoletiden.

Hvis man ønsker et buskort, men ikke har modtaget det senest på første skoledag, skal man rette henvendelse til skolen.