Børnehuset Øster Højst. For flere billeder se evt deres fb-side under:

https://www.facebook.com/osterhojstbornehus.dk/

 

Eller tag direkte kontakt til vores dejlige Børnehus. Se under faneblandet "kontakt".

Børnehuset Øster Højst

Information fra SFO

Filialskolens SFO er et pædagogisk tilbud, hvor børn og voksne accepterer hinanden og har forståelse for, at vi alle er forskellige.

SFO skal være et fristed, hvor børn får lov til at være børn. De får tilbudt forskellige aktiviteter, hvor de kan udfordre sig selv i rammer, hvor der er ro, tid og støtte til at fordybe sig i egne interesser.

Dagen starter stille og rolig med omsorg og socialt samvær. Vi går ud fra at børnene har spist morgenmad, men må gerne spise medbragt morgenmad i SFO.


Praktiske oplysninger:
Påklædning: Børnenes påklædning bør være praktisk, robust og tilpasset årstiderne

HUSK: Gummistøvler, regntøj og indesko.
HUSK: Navn i overtøj og fodtøj. 

Oprydning

Børnene skal være med til at rydde op, og det er vigtigt, at I som forældre giver dem tid til at rydde op ved afhentning. Vi vil gerne opfordre til, at I sammen med børnene tjekker deres garderobe plads hver uge.

Forældrearrangement: 
Fælles forældremøde med indskolingen i starten af skoleåret og efterfølgende deltager sfo ́en ved skole/hjem samtalerne sammen med skolen.

Når børnene skal hjem:
 
Mange børn bliver hentet af deres forældre, men hvis der er andre (fx barnepige og bedsteforældre) der henter, SKAL vi have besked, hvis vi ingen besked har, bliver barnet i SFO.

Trivsel og velvære
Vores dejlige SFO kendetegnes ved, at barnet er i centrum. Der er frihed til at vælge efter en dejlig skoledag. Der kan leges indenfor, udenfor eller i vores dejlige multihal. Alle er velkommen i legen, men samtidig er der også accept af den enkeltes behov for ro eller fordybelse.

Der er god kontakt forældre, personale og barn imellem. Også her er det enkelte barns trivsel i fokus.

Venlig hilsen
Forældre med børn i Øster Højst SFO


Praktisk info fra Skolefritidsordning Øster Højst

Åbningstider:
Se skolens officielle hjemmeside www.ds-l.dk eller tag kontakt til filialleder ved Øster Højst skole.

Indmeldelse:
Skal ske elektronisk via www.toender.dk.
Der er mulighed for morgenmodul, eftermiddagsmodul eller heltidsmodul.
Der betales for 11 måneder årligt.

Udmeldelse og ændring af tid:
HUSK!! Det skal ske med en måneds varsel, fra den 31. til den 1. Dette er gældende ved ændring til lavere timetal eller udmeldelse.

Friplads:

Henvendelse til Team dagtilbud Tønder kommune.

Syg/fri: 
Hvis barnet er sygt eller holder fri på skole-fri-dage eller i ferier, er det vigtigt at give besked til SFO i åbningstiden.

Transport:
SFOens personale sørger for, at børnene sendes ud til bussen eller hjem/til sport til de tider, der er aftalt med forældrene.

Ansvaret for børnene er forældrenes fra det øjeblik, de er sendt fra SFO.